Wij zijn een vereniging van 55+ers voor Kraggenburg en omgeving. Onze oudere leden zijn reeds 80+ vandaar onze naam: de Jongeren Van Vroeger ofwel JVV.

Wekelijks is er een bijeenkomst van de leden op woensdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur met ontspanning voor praktisch iedereen. We klaverjassen (2 à 3 tafels), biljarten, sjoelen, handwerken en spelen diverse gezelschapsspellen met elkaar.

Op iedere tweede woensdag van de maand wordt er bingo gespeeld.

Eenmaal per jaar gaan we in de zomer gezamelijk een dagje uit. Een busreis die wordt aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.

Voor de goede gang van zaken houden we elk jaar in januari een algemene ledenvergadering waar alles van het afgelopen jaar nog eens onder de loep wordt genomen en vooruit wordt geblikt naar het nieuwe jaar.

Kom gerust eens langs voor een praatje of om lid te worden.

Contactpersoon: Piet Koster, tel. 0527 252565.