Multi Culti Kraggenburg is een werkgroep van Dorpsbelang, gericht op het stimuleren van integratie van migranten in Kraggenburg. Migranten komen veelal uit Oost-Europese landen, zoals Polen en Hongarije, ook uit het Middellandse Zeegebied en van andere continenten. Een groot deel hiervan is arbeidsmigrant.

Doel van Multi Culti Kraggenburg is om de autochtone bewoners van Kraggenburg en de nieuwe arbeidsmigranten plezierig met elkaar te laten samenleven, te wonen en te werken.

Dit doet de werkgroep door gerichte activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan een Nederlandse taalcursus, open dagen en gezamenlijke bijeenkomsten/festiviteiten. Hierdoor kunnen we elkaar wederzijds beter leren kennen en begrijpen en ontdekken waar we aan hechten.

Het is voor autochtone Kraggenburgers goed te weten waarom de migranten hier zijn, en hoe belangrijk ze zijn voor de bedrijven in de omgeving. En het is voor de arbeidsmigranten belangrijk om te weten hoe de dorpsgemeenschap in elkaar zit.

De taal is een probleem bij het leggen van contacten. Daarom is Nederlandse taalles voor de migranten een belangrijke activiteit.

Ook is werkgroep betrokken het gemeentelijke migrantenbeleid, wordt informatie gegeven aan andere dorpen, en draagt ze via de diverse media haar doelstellingen en ervaringen uit.
Meer informatie is te vinden op de website van Multi Culti Kraggenburg of in onderstaand filmpje: