Vogeleiland in het Zwarte Meer is een uniek vogelparadijs. Op dit onbewoonde eiland zijn de vogels heer en meester in een wildernis van volstrekte rust. Er broeden minstens 60 soorten, waaronder een kolonie blauwe reigers. Ook de blauwborst, buidelmees, nachtegaal, kleine bonte specht, buizerd, havik en de grote en kleine karekiet brengen op Vogeleiland hun jongen groot.
Vogeleiland is in 1942 ontstaan bij het opspuiten van zand en bagger. Om het eiland te behouden is het bedijkt. Op de zandplaat zijn es, linde en esdoorn geplant. Het buitendijkse deel is moerassig. Door de afwisseling van bos, riet en grasland heeft het eiland grote aantrekkingskracht op vogels. Ook groeien er door de aanwezigheid van veel dood hout bijzondere paddenstoelen, zoals grote zwavelzwam en judasoor.

Lees meer over het Vogeleiland op de website van Natuurmonumenten.