In en rondom Kraggenburg zijn diverse mooie wandelroutes te vinden van diverse lengten. Sommige routes zijn via bebording aangegeven, anderen zijn als routebeschrijving te downloaden: