Vrijdag 3 november is de "Boulevard Leemkade"officeel geopend door wethouder Toon van Steen en gedeputeerde Hofstra van de provincie. Bij deze feestelijke opening waren ook aanwezig de vertegenwoordiger van LEADER, Dorpsbelang en de mede initiatiefnemers van dit project. Een mooie afsluiting van een groot project.
Nu alles is afgerond, zijn de recreatiemogelijkheden rondom Kraggenburg uitgebreid en versterkt. Er ligt een mooie boulevard, met parkeerplaatsen en de bietenbrug is een aantrekkelijk uitzichtpunt (met gedicht). Op het nieuw geplaatste bord staan diverse wandel- en mountainbikeroutes. Het ijsclubgebouw kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt, niet alleen in de winter maar ook bijvoorbeeld voor schoonspuiten van de mountainbikes. En mocht het eens winter worden, dan kan er sneller betrouwbaar ijs komen omdat een deel van de ijsbaan is opgehoogd.
Dorpsbelang, de gemeente en de deelnemende partijen heel content met de realisatie van al deze onderdelen.

In 2019 heeft het bestuur van Dorpsbelang Kraggenburg het initiatief genomen voor verbetering en verfraaiing van het gebied rondom de loswal.

Onderdelen hierin zijn de loswal, de bietenbrug (steiger), het gebouwtje van de ijsclub en verfraaiing van het industrieterrein. Er is toen een initiatiefgroep gevormd met als belanghebbende partijen Dorpsbelang, Ondernemersvereniging, ijclub Klein Cortina en  Natuurmonumenten. De omwonenden werden er ook bij betrokken. Oud bestuurslid van Dorpsbelang Wubbo de Raad was hierin de trekker. Er is veel overleg gevoerd met alle partijen hoe een en ander er uit moet komen te zien en ook t.b.v een LEADER-aanvraag voor subsidie. Ondertussen is de gemeente aangehaakt voor het opknappen van de loswal en met inbreng van een fors budget. De initiatiefgroep en gemeente hebben gezamenlijk de LEADER-aanvraag ingediend en die is toegekend. Daarmee kon halverwege 2022 met het werk worden begonnen. De grootste klus was de herinrichting van de loswal, maar ondertussen werd ook gewerkt aan het opknappen van de bietenbrug, de vervanging van het ijsclub gebouwtje en aanpassing van de ijsbaan. Veel werk is verzet door gemeente, de projectleider, aannemers en vrijwilligers. Allen werden bedankt voor hun inzet.

Ook de regionale pers heeft aandacht geschonken aan deze opening. Lees hier in De Noordoostpolder een verslag en via deze link een reportage in de Stentor.