Donderdag 17 augustus is de heer Simon Pronk 100 jaar geworden. Een bijzondere gebeurtenis voor hem en zijn familie. Meneer Pronk is niet alleen de oudste inwoner van Kraggenburg, maar ook de eerste inwoner die op 100-jarige leeftijd nog steeds in ons dorp woont. Een bijzondere mijlpaal om toch even bij stil te staan.
De kinderen, kleinkinderen en familie hebben deze verjaardag samen met hem in kleine kring gevierd.