Deze zaterdagmorgen zijn mensen van de Groenbrigade en uit Dorpsbelang aan de slag geweest met kruiwagens en houtsnippers. Het bospad van Gerrit Klokstraat naar de Walstraat is voorzien van een flinke laag houtsnippers. Daarmee heeft dit deel van “het Boslint” een betere ondergrond gekregen.
Dorpsbelang zal nog in gesprek gaan met de gemeente om te bekijen hoe andere delen van het Boslint ook aangepakt kunnen worden.

Groenbrigade 2 mrt2024