De verenigingen voor Dorpsbelang in de polder hebben met de gemeente meegedacht over losloopgebieden voor honden. Vanaf 1 april 2022 gelden de aangepaste losloopgebieden.

Binnen de bebouwde kom geldt de regel dat honden aangelijnd moeten zijn. In de losloopgebieden en buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen. Binnen de bebouwde kom geldt daarnaastook  dat de eigenaar de hondenpoep zelf moet opruimen. Hiervoor staan er op 3 plekken in het dorpen bakken met zakjes. Dat is op hoek A.J. Rennenstraat/Walstraat, op de hoek Voorstraat/Jacob Bruintjesstraat en bij de ingang van het  bospad aan de Winstonstraat.
Binnenkort worden de losloopgebieden ter plekke gemarkeerd met een afbeelding op de grond.

Voor Kraggenburg zijn de losloopgebieden:
• Het dorpsbos aan de noordkant van het dorp. Dit is het gebied tussen de Leemvaart, de Walstraat en de Dam. En ook het gebied tussen de Dam, de Paardentocht, de Morenelaan, Het Klif en de Stuwwal, tot aan het pad naar de Stuwwal.
• De bossingel aan de zuidkant van het dorp, parallel aan de Jacob Bruijntjesstraat, met het aangrenzende deel tussen de Voorstraat en het Zwolse diep, tot aan de Jacob Bruijntjesstraat.

In onderstaand kaartje zijn deze gebieden in groen aangegeven.
De rode lijnen zijn de grenzen van de bebouwde kom.

Hondenlosloopgebied Krburg