De gemeente bezit bouwgrond in Kraggenburg, bekend als "kavel Penders". Deze bouwgrond ligt aan de zuidkant van het dorp en binnen de bossingel die het dorp omgeeft. In 2019 is voor een deel van deze "kavel Penders" een bestemmingsplan vastgesteld (Kraggenburg Zuid- fase 1). De bouwkavels van fase 1 zijn uitgegeven, enkele zijn nog in optie en er wordt flink gebouwd.. Ook zijn hier enkele kavels te koop. Via deze link ziet u een kaartje met de kavels van fae 1 (de straatnamen Zwolse Diep, H.W. Winkelstrraat, Het Baken en Leidam)

Dorpsbelang heeft tijdens het maken van het ontwerpbestemmingsplan voor fase 2 overlegd met de gemeente over soorten woningen, zoals huurwoningen, woningen voor starters en jongeren, maar ook bejaardenwoningen. Als resultaat zijn in het bestemmingsplan diverse soorten woningen opgenomen. Het bestemmingsplan Kraggenburg - Zuid fase 2 is op 29 januari 2024 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Binnen het dit bestemmingsplan is ruimte om samen met een groep uw huis te bouwen, het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Lees er meer over in het uitgebreide nieuwsbericht

 In de loop van 2024 zullen er weer nieuwe kavels worden uitgegeven in Kraggenburg fase 2.  Wilt u als eerste op de hoogte worden gesteld van de uitgifte van nieuwe kavels in Kraggenburg, dan kunt u zich aanmelden voor de ge├»nteresseerdenlijst.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over nieuwbouwplannen? Neem contact op met de gemeente: telefoon 0527 - 633 911 of stuur een mail naar   mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl
De gemeente heeft een aparte site voor de bouwkavels en nieuwbouwprojecten in de Noordoostpolder. U kunt zich hier bijvoorbeeld ook inlezen over wat er allemaal komt kijken bij het (laten) bouwen van een huis.