't Klokhuis is het dorpshuis voor heel Kraggenburg.

Het Klokhuis is er voor bijeenkomsten / vergaderingen van verenigingen. Ook voor feestjes en partijen.
Wekelijks zijn er een aantal vaste activiteiten.

Reserveringen kunnen gemaakt worden bij de beheerder.

Uitgebreide informatie vindt u in het menu bij het thema Ons dorp > Dorpshuis 't Klokhuis.

Contact
Naam: Erna Balk - voorzitter bestuur stichting dorpshuis
Naam: Molle Stuiver - beheerder
Telefoon: 06-2305 8134 (liefst via een App-je)

De Fladderiep is bassischool en kindcentrum in Kraggenburg.
Binnen het kindcentrum is er BSO en peuterstartgroep Het Kwetternest.

Missie van de school
De Fladderiep is een kwalitatief sterke school, met een warm en betrokken team. Betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.

Contact
Naam: De Fladderiep
Adres: Zuidermeent 3, 8317 AC, Kraggenburg
Naam: School: directeur:
Telefoon: 0527 - 25 28 84
Naam: Peuterstartgroep
Telefoon: 06 - 8319 7990
Naam: Buitenschoolse opvang BSO
Telefoon: 06 - 2145 7880

De werkgroep Omzien is het aanspreekpunt voor vragen en andere zaken over zorg en welzijn in ons dorp.

Meer info vindt u op deze webpagina.

Contact
Naam: Jules Overmars - contactpersoon
Naam: Judith Barneveld - voor hulpvragen
Telefoon: 06 - 8333 5903

Wie zijn wij ?

De protestantse gemeente te Kraggenburg is een groep mensen die staan voor een rechtvaardige wereld, geïnspireerd door het evangelie zoals dat beschreven staat in de bijbel. We willen kerk zijn voor iedereen die op zoek is naar verdieping in zijn leven. Kom eens praten met onze vrijwilligers en kijk wat we voor u kunnen betekenen. Inwoners van ons mooie dorp en uiteraard ook gasten van buiten zijn welkom tijdens de diensten op zondag of voor andere activiteiten. We zijn een levendige gemeenschap met een open oor, oog en hart voor wat er speelt in ons dorp en de wereld.

Kom gerust eens langs!

Contact
Naam: Willem Remijnse, voorzitter
Naam: Alice Polhoud, scriba

Onze Geloofsgemeenschap bestaat uit 4 kerkdorpen (Marknesse, Luttelgeest, Kraggenburg en Ens) en heeft ongeveer 1800 leden. In de dorpen Marknesse en Ens zijn de kerken operationeel.
Samen willen we een plaats creëren waar je een thuisgevoel krijgt. Een plek om tot jezelf te komen. Het familiegevoel geven waar we onderdeel van uitmaken.
 
Onze Geloofsgemeenschap is meer dan een paar kerken. Samen met het pastoraal team en heelveel vrijwilligers hebben we aandacht voor het heden en een goede toekomst van onze Geloofsgemeenschap.
 
Laten we elkaar hierbij helpen en samen het pad bewandelen wat voor ons ligt.

Pastor is Nelleke ten Wolde-Hijwegen, 06-51109960  en  pastortenwolde@gmail.com  

De Geloofsgemeenschap maakt deel uit van de Emmaüsparochie Noordoostpolder

 

Contact
Naam: Cita Groot, voorzitter locatieraad
Telefoon: 0527 - 20 23 34
Naam: secretariaat
Naam: pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen
Telefoon: 06 - 5110 9960

Ons dorp heeft een rouwkamer. Deze is gevestigd bij de PKN-kerk aan de Voorstraat 21 en beschikbaar voor alle dorpsbewoners.

Contact
Naam: Beheerder: mw. J. v. Wijk
Telefoon: 06 - 2501 9258.