Logo Db Kraggenburg

De vereniging Dorpsbelang Kraggenburg behartigt de belangen van het dorp Kraggenburg in de meest ruime zin.
Dorpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met de school en de kerk. Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp en de gemeente en de provincie. Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.

Secretariaat: Zuidermeent 18,  8317 AC,  Kraggenburg
E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl 
Op de volgende pagina staat het bestuur vemeld.

Door gemeentelijke en provinciale overheden wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang zal hier namens de inwoners van het dorp kritisch naar kijken, zonodig hierover met overheden en gemeenteraad in gesprek gaan over bijstellen van voorgenomen beleid en/of aanbevelingen doen.

Dorpsbelang onderhoudt goede contacten met het gemeentelijk wijkbeheer, met IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken). Zo ook met de andere dorpen via het zogenoemde 10-dorpenoverleg.

In maart 2012 is het dorpsontwikkelingsplan (DOP) opgeleverd. Sindsdien zijn we, samen met het dorp, aan de slag om het plan uit te voeren.
Bent u in dit plan geïnteresseerd? Hier kunt u het lezen.

Dorpsbelang kent de volgende commissies:

  • STEK; voor het organiseren van diverse activiteiten
  • Feestcommissie; voor het organiseren van de jaarlijkse feestweek
  • Omzien; werkgroep voor zorg en welzijn in Kraggenburg

    en verder nog:
  • Groenbrigade; een groep vrijwilligers die groenonderhoud uitvoert op een aantal locaties in het dorp, op de begraafplaats en de bloembakken bij de entree van het dorp.
  • Koffietijd: een vaste ontmoetingsmorgen, iedere dinsdagmorgen in 't Klokhuis. U kunt vrij binnenlopen voor een praatje, voor de gezelligheid en ontspanning en u kunt er ook terecht met vragen. Zie verder bij de Agenda

Deze website www.kraggenburg.nl valt ook onder Dorpsbelang
 
Dorpsbelang is ook betrokken bij:

  • Dorpskrant 'De Uitkijk': samen met de sportverenigingen FC Kraggenburg en Be Fair maken wij De Uitkijk voor alle dorpsbewoners;
  • Rouwkamer (aula). Deze is gevestigd bij de PKN- kerk aan de Voorstraat 21 en te gebruiken door alle dorpsbewoners;
  • Dorpshuis 'Het Klokhuis' (lid van de Raad van Toezicht);

Als mensen een bijzonder jubileum vieren (zoals 90/95 jaar, 60/65 jarig huwelijk, een Nederlands kampioenschap), brengen we een attentie om te feliciteren.
Bij nieuwe inwoners wordt een welkom-tasje gebracht.
Als mensen ernstig ziek zijn, doen we een kaartje in de bus om beterschap te wensen.
==> We weten dat niet altijd van iedereen, daarom worden wij graag geïnformeerd als dat het geval is via dorpsbelang@kraggenburg.nl