Zorg en welzijn is een breed terrein met veel aanbieders, mogelijkheden en regelingen. Dit thema geeft een eerste overzicht van profesionele aanbieders.
Maar Kraggenburg heeft ook in het dorp activiteiten en mogelijheden op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn, sport, enz. door de inzet van veel vrijwilligers.
Op deze pagina kunt u zich oriënteren over de diverse mogelijkheden en voorzieningen.

Kraggenburg

 • Er is de werkgroep Omzien:  Deze is een eerste aanspreekpunt voor vragen over zorg, welzijn en sociale activiteiten. Meer informatie over Omzien en contactpersoon leest u op deze pagina.
 • Er is een vrijwilligersgroep voor hulpvragen.  De vrijwilligers zijn er om een handje te helpen als het alleen niet meer lukt. Uw hulpvraag kunt u aan de coördinator stellen. Kijk hiervoor bij het thema Hulpvragen.
 • Er zijn voorzieningen in het eigen dorp, zoals kinderopvang, basisschool, BSO, kindcentrum en nog meer...  Lees hierover bij het thema Ons dorp.

De gemeente

 • Onze gemeente heeft één centraal sociaal loket. Je kunt het sociaal loket bellen en het is ook mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen op de dinsdag- en donderdagochtend. Lees er meer over op de gemeentelijke website.
  Het sociaal loket is dé plek voor iedereen die informatie en hulp zoekt bij het opvoeden van kinderen, wonen, welzijn, meedoen of geldzaken. Het sociaal loket helpt je op weg als het jezelf even niet lukt.

Professioneel aanbod
Over het professionele aanbod in de gemeente en voor Kraggenburg leest u meer bij de volgende onderwerpen.

 • Thuiszorg
     aanbieders en aanvragen
 • Huishoudelijke ondersteuning
     aanbieders en aanvragen
 • Huisartsen en apotheek
     voor Kraggenburg en omgving
 • Jeugdhulp
     Centrum voor jeugd en gezin in Noordoostpolder
 • Voorzieningen en hulpmiddelen
     Een overzicht om hulp en/of een hulpmiddel aan te vragen. Maar ook het bieden van specialistische hulp of begeleiding.
     De uitleen van hulpmiddelen zoals krukken, looprek, rollator, babyweegschaal en nog veel meer.
 • Welzijn / Carrefour 
     Welzijnsorganisatie Carrefour heeft een gebiedsteam dorpen met o.a. mantelzorg, buurtbemiddeling, jongerenwerk en opbouwwerk
 • Overige organisaties
     Een overzicht van nog meer organisatie die raakvlakken hebben met zorg en welzijn. Vaak meer in de persoonlijke sfeer.

Als u gebruik wilt gaan maken van thuiszorg neem dan altijd contact op met het sociaal team Noordoostpolder via het centrale nummer 0527-63 39 11 Vraag dan naar het sociaal loket. Het kan ook per e-mail:   sociaalloket@noordoostpolder.nl   Hier krijgt u hulp en begeleiding bij het aanvragen.
Ook voor vragen over huishoudelijke ondersteuning kunt u het sociaal loket bellen of mailen.


Verder nog:
In Noordoostpolder kennen we de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Zij zijn ook actief op het gebied van zorg, welzijn en wonen, lees hun website.
Over de Ledenvereniging:
Voor allen, door allen! Dat is het uitgangspunt van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Als Ledenvereniging richten we ons op voorzieningen rond welzijn, zorg en wonen die de overheid niet (meer) financiert. We ondersteunen we onze leden bij het zoeken naar de juiste weg in het woud van de beschikbare voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en wonen.